Informazioni prodotto

Pinne L-1090 PESCA

Pinne L-1090 APNEA

Pinne S-990 CAMU

Pinne S-990 FIRESTONE

Dimensione Pala: 940 x 192 mm 940 x 192 mm 770 x 192 mm 770 x 192 mm
Durezza Pala: 25 Soft, 30 Medium, 35 Medium/Hard 20 Extra Soft, 25 Soft, 30 Medium 25 Soft, 30 Medium, 40 Hard 25 Soft, 30 Medium, 40 Hard
Lunghezza Pala: - - - -
Profondità di Utilizzo: 15-25 m, 25-40 m 15-25 m, 25-40 m 0-15 m, 15-25 m 0-15 m, 15-25 m
Scarpa di Serie: - - - -
Taglie Europa: 36/37 (223 x 87 mm), 38/39 (242 x 94 mm), 40/41 (261 x 101 mm), 41/42 (270 x 104 mm), 42/43 (280 x 108 mm), 43/44 (288 x 111 mm), 44/45 (299 x 115 mm) 36/37 (223 x 87 mm), 38/39 (242 x 94 mm), 40/41 (261 x 101 mm), 41/42 (270 x 104 mm), 42/43 (280 x 108 mm), 43/44 (288 x 111 mm), 44/45 (299 x 115 mm) 36/37 (223 x 87 mm), 38/39 (242 x 94 mm), 40/41 (261 x 101 mm), 41/42 (270 x 104 mm), 42/43 (280 x 108 mm), 43/44 (288 x 111 mm), 44/45 (299 x 115 mm) 36/37 (223 x 87 mm), 38/39 (242 x 94 mm), 40/41 (261 x 101 mm), 41/42 (270 x 104 mm), 42/43 (280 x 108 mm), 43/44 (288 x 111 mm), 44/45 (299 x 115 mm)
Taglie US/Canada 10.5/11.5, 4/5, 5.5/6, 7.5/8.5, 8.5/9, 9.5/10.5, 9/9.5 10.5/11.5, 4/5, 5.5/6, 7.5/8.5, 8.5/9, 9.5/10.5, 9/9.5 10.5/11.5, 4/5, 5.5/6, 7.5/8.5, 8.5/9, 9.5/10.5, 9/9.5 10.5/11.5, 4/5, 5.5/6, 7.5/8.5, 8.5/9, 9.5/10.5, 9/9.5
Utilizzo: Apnea in Mare, Misto, Prevalentemente Agguato, Prevalentemente Aspetto Apnea in Mare, Apnea in Piscina, Misto Apnea in Mare, Prevalentemente Aspetto, Prevalentemente Tana Misto, Prevalentemente Agguato, Prevalentemente Aspetto, Prevalentemente Tana
Water Rails: - - - -